RODO

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.Kategorie przetwarzanych danych


Przetwarzamy dane, adres email, adres protokołu internetowego użytkownika oraz dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie przekazał Bio Life Medicine sp. z o.o. sp.k

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane do momentu skorzystania przez użytkownika z praw wymienionych poniżej w akapicie „Prawa osoby, której dane dotyczą”.
Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe są przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych


Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu świadczeniu usług serwisu biolifemedicine.com 
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika zgody wyrażonej podczas kontaktu.

Użytkownik dodatkowo może wyrazić zgodę na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym w wykorzystaniem telekomunikacyjne urządzeń końcowych, w celu marketingu bezpośredniego.

Dane są przetwarzane w celach marketingowych, technicznych i statystycznych podmiotów trzecich, w tym zainteresowanych reklamą produktów lub usług własnych.

Dane mogą być przetwarzane w celach przesyłania newsletterów zawierających informacje handlową Reklamodawców oraz w celach profilowania polegającego na budowaniu segmentów konsumenckich w oparciu o reakcje na dane treści marketingowe.

Kategorie podmiotów, którym może zostać udostępnione, powierzone przetwarzanie danych


Dane osobowe powierzyliśmy naszym partnerom technologicznym czyli podmiotom które świadczą dla nas usługi takie jak hosting, wysyłka e-maili oraz świadczą dla nas usługi statystyczne, usługi portali społecznościowych oraz rozwoju i utrzymania oprogramowania.

Dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych.


Przekazywanie danych do państwa trzeciego


Dane są przetwarzane tylko na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Prawa osoby, której dane dotyczą


Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.Administratorem danych osobowych jest BIO LIFE MEDICINE sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Krakowie przy ul .Królowej Jadwigi 103, email: bio.life.medicine00@gmail.com 


Call Now Button+48 790 313 212